What's Inside?

|| คำขวัญวันครู

16 มกราคม วันครู
———————–
คำขวัญวันครู ประจำปี 2566
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

|| การแสดงเชิดสิงโต เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดให้นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษารับชมการแสดงเชิดสิงโต จากคณะสิงโตปู่ปึงเถ่ากง เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวันตรุษจีนหรือปีใหม่ของชาวจีน

ระดับอนุบาล Kindergarten

|| กิจกรรมปั่นจักรยาน อ.3

👧🏻👦🏻นักเรียนระดับอนุบาล 3 เรียนรู้ใน #หน่วยยานพาหนะและการคมนาคม ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน จากนั้นได้ทดลองบทบาทสมมติเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร กฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมใช้ทาง 🛴🚲🛵⚠🚸🚳

|| สานต่อความเป็นไทยสู่หัวใจดวงน้อย

🎇ในกิจกรรมสานต่อความเป็นไทยสู่หัวใจดวงน้อย นักเรียนระดับอนุบาลร่วมกันรับชมการแสดง 4 ภาค ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ประจำภาคของไทย ได้แก่
.
☂ภาคเหนือชุดการแสดงฟ้อนร่ม
🌾ภาคกลางชุดการแสดงเต้นกำรำเคียว
🧹ภาคอีสานชุดการแสดงเซิ้งแหย่ไข่มดแดง
💁🏻‍♂️💁🏻‍♀️และภาคใต้ชุดการแสดงลิเกฮูลู
.
นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการรับชมการแสดงที่เป็นศิลปวัฒนธรรมของไทย และทราบถึงจุดเด่นและแตกต่างของการแสดงของไทยในแต่ละภาค รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต ตลอดจนนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อตนเองและภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย

|| รางวัลกิจกรรมรักษ์โลก

มอบรางวัลกิจกรรมรักษ์โลกประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับนักเรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรมห้องเรียนเบอร์ 5 ห้องที่ได้รับรางวัล ได้แก่
ห้องเตรียมอนุบาล/1
ห้องอนุบาล 1
ห้องอนุบาล 1/2 1/4 1/5 และ 1/6
ห้องอนุบาล 2/1 2/5. 2/6 และ 2/7
ห้องอนุบาล 3/2

กิจกรรมตาวิเศษ ห้องที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ.1/1 อ.1/5 อ.2/5 อ. 3/5 และ อ.3/6
กิจกรรมอิ่มพอดี ห้องที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เตรียมอนุบาล/1 อ.2/7 และ อ.3/6
“กิจกรรมรักษ์โลกทำง่าย ได้ทุกที่ โลกน่าอยู่ เริ่มต้นได้ ที่ตัวเรา”

|| รางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเล่าเรื่องด้วยภาพ

มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเล่าเรื่องด้วยภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านเล่าเรื่องด้วยภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม โดยแบ่งเป็นรางวัล หนูน้อยเล่าเรื่องได้มากที่สุด หนูน้อยขยันเล่าเรื่อง และหนูน้อยเล่าเรื่องได้

|| รางวัลกิจกรรม "Fun Language Speaking Contest"

มอบรางวัลกิจกรรม
“Fun Language Speaking Contest”
ที่นักเรียนได้ส่งคลิปร่วมแสดงทักษะภาษาอังกฤษ Speak and Sing กับ Fun Language

ระดับประถม Primary

|| ภาพกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.1

ประมวลภาพกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.1 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

|| กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ป.1

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนรู้และความสนุกสนานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกิจกรรม Extracurricular Activities ( ECAs) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดวิชาเรียนให้อย่างหลากหลาย ทั้ง ดนตรี กีฬา วิชาการ งานอดิเรก เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

|| ภาพกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.3

ประมวลภาพกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.3 ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์พระราม ๙

Congratulations!!

|| รางวัลแข่งขันเปียโนนานาชาติสิงคโปร์

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ น้องบุ๋นบุ๋น “เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ชัยสวัสดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล Gold Award 🥇 ในการแข่งขันเปียโนนานาชาติสิงคโปร์ ครั้งที่ 6 (6th Overseas performers’ Festival ณ YAMAHA MUSIC HALL อาคารสยามกลการ เมื่อวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566