What's Inside?

|| คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
——————————
วันเด็กตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี
ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

ระดับอนุบาล Kindergarten

|| Plearn Day อนุบาล 2

กิจกรรม Plearn Day ระดับชั้นอนุบาล 2 ครั้งที่ 5 #หน่วยวันเด็ก
.
นักเรียนแต่งกายด้วยชุดสวยงามมาร่วมกิจกรรม Plearn Day หน่วยวันเด็ก เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันเด็ก ด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่นอย่างมีความหมายกับ 7 ฐานกิจกรรม ดังนี้
.
👫👩🏻‍🤝‍🧑🏾ฐานที่ 1 ชักเย่อ
นักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันชักเย่อ เป็นการออกกำลังกายและให้ความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันอีกทั้งยังป็นการรวมพลังความสามัคคีของห้องเรียน
🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ฐานที่ 2 เกมวิ่งวิบาก
นักเรียนเล่นเกมวิ่งตามฐานต่าง ๆ เช่น ใส่กางเกง ร้อยโซ่ ถือลูกโป่งน้ำ เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายได้ฝึกการใช้ระบบประสาทแต่ละส่วนเพื่อให้ประสานสัมพันธ์กัน
🎁ฐานที่ 3 จับฉลากของขวัญวันเด็ก
นักเรียนจับฉลากของขวัญวันเด็ก เด็ก ๆ มีความสุขกับการได้รับของขวัญ และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มอบของขวัญให้กับเพื่อน
🪁ฐานที่ 4 ประดิษฐ์ว่าวสายรุ้ง
นักเรียนลงมือประดิษฐ์ว่าวสายรุ้งตามจินตนาการ ด้วยตนเอง
🪑🎵ฐานที่ 5 เก้าอี้ดนตรี
นักเรียนเล่นเก้าอี้ดนตรีร่วมกัน นอกจากเด็ก ๆ จะสนุกกับเสียงเพลงแล้ว ยังได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ในการเคลื่อนไหว ได้เรียนรู้การปรับอารมณ์ รู้จักกฎกติกา การแพ้และชนะ
⛺ฐานที่ 6 ขุดหาฟอสซิล
นักเรียนเล่นขุดค้นหาซากฟอสซิล เพื่อฝึกการสังเกต ฝึกความอดทนและความมุ่งมั่นในการขุดหาซากไดโนเสาร์ ให้สำเร็จ
🥤ฐานที่ 7 น้ำหวานชื่นใจ
นักเรียนร่วมดื่มน้ำหวาน เพื่อความสดชื่น หลังการทำกิจกรรม

|| Plearn Day อนุบาล 3

กิจกรรม Plearn Day ระดับอนุบาล 3 ครั้งที่ 5 #หน่วยสัตว์
นักเรียนเรียนรู้เรื่องสัตว์ผ่านกิจกรรมบูรณาการและการเล่นที่สนุกสนานใน 6 ฐานกิจกรรม ดังนี้
#ฐานที่ 1 โยนลูกเต๋าทำท่าทางเลียนแบบสัตว์ 🎲
นักเรียนเล่นเกมโยนลูกเต๋า สังเกตภาพรูปร่าง ลักษณะ ของสัตว์แต่ละชนิด แล้วเคลื่อนไหวร่างกาย ทำท่าทางเป็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ ตามภาพจากลูกเต๋า
#ฐานที่ 2 โยนห่วงลายสัตว์ 🐶
นักเรียนเล่นเกมโยนห่วงจับคู่ลายสัตว์กับหน้าสัตว์ที่สัมพันธ์กัน สังเกตภาพสัตว์ สนทนาถึงลวดลาย สีสันของสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ให้ประสานสัมพันธ์
#ฐานที่ 3 ส่องสัตว์ตามแผนที่ 🔎
นักเรียนอ่านแผนที่ และสำรวจหาสัตว์ที่ซ่อนอยู่ตามแผนที่ วาดภาพสัตว์ที่สังเกตเห็นจากแผนที่ แล้วเขียนชื่อสัตว์
#ฐานที่ 4 นับขาสัตว์ ฝึกการรวมจำนวน 🐈🦥🐓
นักเรียนสังเกตโมเดลสัตว์ แล้วนับจำนวนขาสัตว์แต่ละชนิด แล้วใช้ไม้หนีบ หนีบตัวเลขที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง เป็นการเรียนรู้เรืองการนับรวมจำนวนและเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบ จับ หนีบไม้หนีบ
#ฐานที่ 5 ประดิษฐ์นก 🦜
นักเรียนเรียนรู้กี่ยวกับชื่อและลักษณะของนก ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานนกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
#ฐานที่ 6 เพ้นท์หน้าสัตว์ 🎨
นักเรียนสังเกตและสนทนาเกี่ยวกับสีสันและลวดลายของสัตว์แต่ละชนิด เปรียบเทียบความเหมือนต่างของ ลวดลายและสีสันจากนั้นใช้สีเพ้นหน้าตนเองเป็นสีสัน ลวดลายต่าง ๆ เลียนแบบสัตว์ที่ชื่นชอบ

ระดับประถม Primary

|| การนำเสนอกิจกรรม PBL ป.1-6

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning : PBL และร่วมกันนำเสนอหัวข้อที่กลุ่มของตนเองทำการศึกษา

โดย
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาในหัวข้อ พื้นที่ส่วนรวม
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาในหัวข้อ พื้นที่สีเขียว
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาในหัวข้อ การประหยัดพลังงาน
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาในหัวข้อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาในหัวข้อ ความปลอดภัยภายในโรงเรียน
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาในหัวข้อ ความยั่งยืน

ตัวแทนนักเรียนนำเสนอหัวข้อและขั้นตอนการทำงานที่ตนเองทำการศึกษา และอธิบายว่าผลงานนั้นมีประโยชน์อย่างไร ได้รับบทเรียนที่ได้รับจากการทำกิจกรรรมอย่างไร และให้เพื่อน ๆ ช่วยกันวิพากษ์โดยใช้บันไดการวิพากษ์ (THE LADDER of FEEDBACK) ซึ่งประกอบด้วย การซักถาม การชื่นชม การแนะนำเพิ่มเติม และคำแนะนำที่ช่วยพัฒนางาน จากนั้นคุณครูช่วยสรุปการเรียนรู้

|| ประมวลภาพกิจกรรม ECA

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนรู้และความสนุกสนานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกิจกรรม Extracurricular Activities ( ECAs) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดวิชาเรียนให้อย่างหลากหลาย ทั้ง ดนตรี กีฬา วิชาการ งานอดิเรก เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

|| ภาพกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.2

Congratulations!!

|| รางวัลการประกวดวาดภาพ

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ “น้องนิชชี่ “เด็กหญิงณิชากมล พงศ์เจริญศิริกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในระดับประถมศึกษา จากการประกวดวาดภาพในโครงการน้ำคือลมหายใจเดียวกัน มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา