สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่เรียนรู้ในรายวิชา "นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย" เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่องการจัด การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)ในระดับอนุบาล ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา นอกจากน้องอนุบาลจะยิ้มแย้มทักทายต้อนรับพี่ ๆ นักศึกษาเป็นอย่างดีในฐานะเจ้าบ้านแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาเรียนรู้ของพี่ ๆ ด้วยค่ะ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  13  ท่าน