แผนที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา

[ ดูแผนที่ขนาดใหญ่ ]


ข้อเสนอแนะ-ติชม
ยืนยันการส่งข้อเสนอแนะ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
เลขที่ 380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 06-2603-9555
โทรศัพท์ 0-2915-5390-2
โทรสาร 02-508-4448
ระดับอนุบาล

โทรศัพท์ 06-5518-8461 , 06-5518-8462
โทรสาร 02-508-4449
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

โทรศัพท์ 06-2603-9555
โทรสาร 02-508-4440
SATIT PATTANA SCHOOL
380 Panya-Indra Road, Samwa Tawan Tok,
Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 Thailand
TEL : +666-2603-9555
FAX : +662-508-4448
E-mail : info@satitpattana.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน
 • ฝ่ายกิจการนักเรียน
 • โทรศัพท์ : 06-5518-8468 , 06-5518-8469
 • ฝ่ายทะเบียนวัดและประเมินผล
 • โทรศัพท์ : 06-5518-8470
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • ระดับอนุบาล โทรศัพท์: 06-5518-8482
  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โทรศัพท์ : 06-5518-8481
  E-mail : info@satitpattana.ac.th
 • ฝ่ายบัญชี-การเงิน
 • โทรศัพท์ : 06-5518-8477 , 06-5518-8478 , 06-5518-8479
 • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • - แผนกทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 06-5518-8490
  - แผนกจัดซื้อ โทรศัพท์ : 06-5518-8491 , 06-5518-8492 , 06-5518-8493
  ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  4  ท่าน