ตัวอย่างเสื้อ Junior Sports Satitpattana School 2562

โรงเรียนจัดทำเสื้อกีฬาสีเพื่อใช้สวมใส่ในงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีลักษณะเสิ้อมีคอปกสีขาว ด้านหน้าพิมพ์ลายเส้นอาคารเรียนปูชนียะ ด้านหลังพิมพ์ตัวอักษร "Junior Sports Satitpattana School" ลงบนตัวเสื้อ "สีเขียว" และ "สีส้ม" จำหน่ายในราคาตามขนาด ดังนี้

# ขนาดรอบอก 24-36 นิ้ว ราคา 270 บาท
# ขนาดรอบอก 38-50 นิ้ว ราคา 285 บาท

(เสื้อกีฬาสีเป็นขนาดเดียวกับเสื้อพละของโรงเรียน) ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้โดยแจ้งความประสงค์ลงใน จดหมายโรงเรียนเลขที่ 290/2562 และส่งให้คุณครูประจำชั้น
ภายในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 รับเสื้อได้ที่ห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนฯ ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  11  ท่าน