WorkShop เตรียมพร้อมรุ่นเล็กให้เป็นเด็กยุคใหม่

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้จัด WorkShop "เตรียมพร้อมรุ่นเล็กให้เป็นเด็กยุคใหม่" โดย ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวินัดดา ปิยะศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  10  ท่าน