บรรยากาศกิจกรรม Open House สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม "Open House สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน" ที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนฝั่งอนุบาล โดยมีคุณครูนำชมการเรียนการสอน ตอบคำถามข้อสงสัย และได้ร่วมห้องรับประทานอาหารกลางวันกับเด็ก

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  11  ท่าน