บรรยากาศกิจกรรม Open House

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรม เปิดบ้านสาธิตพัฒนา Open house ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดโอกาศให้ผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนในระดับอนุบาล ประถม พร้อมเข้ารับฟังหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  17  ท่าน