กิจกรรม Open House ระดับอนุบาลและ ประถมศึกษา
จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 สิงหาคม นี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  11  ท่าน