บรรยากาศกิจกรรม The 9th STP Open Class

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 9 (The 9th STP Open Class) เปิดห้องเรียนคณะผู้บริหารและครู ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการสอนของครู และสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  10  ท่าน