บรรยากาศกิจกรรม The 6th STP Open Class

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 6 (The 6th STP Open Class) เปิดห้องเรียนคณะผู้บริหารและครู ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการสอนของครู และสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  9  ท่าน