งานสัมมนา สร้างลูกแกร่ง พร้อมก้าวผ่านทุกวิกฤติ ด้วยวิถีคิดเติบโตและการสื่อสารเชิงบวก

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้จัดงานสัมมนา "สร้างลูกแกร่ง พร้อมก้าวผ่านทุกวิกฤติ ด้วยวิถีคิดเติบโตและการสื่อสารเชิงบวก" (growth mindset & positive communication) โดย หมอโอ๋ เจ้าของเพจ "#เลี้ยงลูกนอกบ้าน" ผศ.พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมงานหลายร้อยท่าน ภายใต้วิถีนิว นอร์มอล คุณหมอโอ๋ จัดการบรรยายในรูปแบบของเวิร์คช็อปเล็ก ๆ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ตรงที่สามารถนำไปใช้ดูแลลูก ๆ ได้อย่างเข้าใจและเห็นภาพจริง ตามข้อมูลตามหลักวิทยาศาสตร์ การทำงานของสมอง ประสบการณ์ และงานวิจัย ที่จะสร้างให้ลูก ๆ ของเรามีวิถีคิดเติบโตหรือ growth mindset และประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างมีความสุข ก่อนจบงานคุณหมอโอ๋ ได้จับรางวัลหางบัตร เพื่อมอบหนังสือ "เลี้ยงบวกลูกบวก" ให้แก่ผู้ปกครองจำนวน 10 ท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาลูก ๆ ไปด้วยกัน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  8  ท่าน