พิธีอัญเชิญเกียรติบัตร รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา เดินนำขบวนคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน อัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ขึ้นประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารวิชชาพัฒน์

รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี เปิดกระทงกรวยดอกไม้ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ จากนั้น ครูบุศรา เอี่ยมปี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล อ่านพระโอวาทของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผู้อำนวยการกล่าวแสดงความยินดี ครูกล่าวถึงความเป็นมาของรางวัลพระราชทาน ผู้แทนนักเรียนและผู้ปกครองมอบพวงมาลัยและช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี และกล่าวความรู้สึก และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นับเป็นครั้งที่ ๒ ที่ฝ่ายอนุบาล โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับก่อนประถมศึกษา รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของสถานศึกษาที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความตั้งใจและทุ่มเทของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนที่มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เติบโตไปเป็นพลเมืองโลกที่มีความสุขยั่งยืนและเป็นกำลังสำคัญช่วยดูแลและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  8  ท่าน