ประกาศผลการคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีการศึกษา 2565

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

2. กรอกแบบฟอร์มมอบตัวนักเรียน
(ภายในวันที่ 5 เม.ย. 2565)

*คลิกเพื่ออ่านสำคัญมาก*
มอบตัวออนไลน์คลิก
*กรุณาใช้ คอมพิวเตอร์ PC/Notebook
สำหรับการลงทะเบียนมอบตัวที่ Website โรงเรียนสาธิตพัฒนา
โดยใช้ browser Google Chrome เท่านั้น *
สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 065-5188481, 065-5188482
มอบตัวภายในวันที่ 5 เมษายน 2565

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  8  ท่าน