ประกาศผลการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563

ผู้ปกครองสามารถกรอกข้อมูลมอบตัวออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 23-27 กันยายน พ.ศ. 2562
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 80,000 บาทได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา เวลา 8.30 - 16.00 น.

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- เงินสด
- แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย โรงเรียนสาธิตพัฒนา
- บัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม 2 %)

ขออภัยในความไม่สะดวก
การลงทะเบียนมอบตัว ไม่สนับสนุนการใช้งานบนมือถือ
*กรุณาใช้ browser Google Chrome
สำหรับ PC ในการลงทะเบียนมอบตัว*
สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-5188481, 065-5188482
มอบตัวภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  9  ท่าน