กิจกรรมไหว้ครู

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ด้วยการมอบพานดอกไม้และพานธูปเทียนที่สวยงาม มีความหมายที่ดี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความขอบคุณ ที่คุณครูได้ให้ทั้งความรู้ ความรัก และความเมตตาแก่ศิษย์ทุกคน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  9  ท่าน