กิจกรรม Plearn Day : One Fineday On Friday#1

วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาระดับอนุบาลได้จัดกิจกรรม Plearn Day : One Fineday On Friday ของระดับอนุบาล เปิดกิจกรรมด้วยธีม รองเท้าแตะ SLIPPER DAY เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ผ่านการเล่นสนุกสนานจากกิจกรรมที่คุณครูจัดขึ้นในแต่ละระดับชั้น เช่น เล่นเกมจับคู่รองเท้า ทำงานประดิษฐ์และตกแต่งรองเท้าแตะ เรียนรู้ประวัติของรองเท้า ทำงานประดิษฐ์รองเท้า เดินแฟชั่นโชว์ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของรองเท้าแตะ การสังเกตรองเท้าแตะของตนเอง และอื่นๆ อีกมากมาย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  15  ท่าน