กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ระดับชั้นป.3 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ณ บริเวณโรงเรียนสาธิตพัฒนา เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักการช่วยเหลือตนเองในทุก ๆ เรื่องต้องมีความพยายาม มีมานะและความอดทน มีความเชื่อมั่นในตนเองและรู้จักการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าโดยใช้หลักเหตุผลช่วยในการตัดสินใจ

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [เธ‚เธ“เธฐเธ™เธตเน‰เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ  14  เธ—เนˆเธฒเธ™]