กิจกรรมทำนา ระดับชั้น ป.4

เปิดภาคเรียนมาสัปดาห์กว่า ก็ถึงเวลานักเรียนชั้น ป.4 จะได้เรียนรู้การทำนาข้าว ที่ แปลงนาสาธิต โดยครั้งนี้เป็นการทดลองทำนาหว่านและนาดำ โดยใช้ข้าวพันธุ์ กข.85

เริ่มต้นด้วย "พิธีไหว้แม่โพสพและแม่ธรณี" เพื่อบอกกล่าวและขออนุญาตเพาะปลูก สร้างสิริมงคลให้ได้ผลผลิตที่ดี สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของชาวนาแต่ดั้งเดิม ซึ่งอีกนัยหนึ่งคือการสร้างขวัญกำลังใจในการปลูกข้าวที่มีกระบวนการทำที่ยากลำบากกว่าจะได้ผลผลิตมาแต่ละเมล็ดนั่นเอง

หลังจากนี้นักเรียนทุกคนจะได้เฝ้าดูการเติบโตของข้าวทั้ง 2 แปลง ระหว่างทางเดินไปรับประทานอาหารที่โรงอาหาร และได้เห็นว่าข้าวที่รับประทานทุกวันนั้นมีที่มาอย่างไร และตระหนักถึงการรับประทานอาหารให้หมดจาน

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  17  ท่าน]