กิจกรรม Pre School ระดับระดับชั้น ป.1

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้จัดกิจกรรม Pre School ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 ได้คุ้นเคยกับสถานที่ คุณครู และเพื่อน ๆ ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้พบหน้ากันจริง ๆ ที่โรงเรียน ซึ่งแตกต่างจากการเรียนทางออนไลน์ก่อนหน้านี้ การมาเรียนที่โรงเรียนของนักเรียนยังทำให้โรงเรียนกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง ทุกคนที่โรงเรียนรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ต้อนรับผู้ปกครองและให้การดูแลนักเรียนทุกคน

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  17  ท่าน]