การเตรียมการสอนออนไลน์อนุบาล

เมื่อโควิดยังไม่จบ การเรียนเรียนผ่านระบบ Online ยังคงต้องดำเนินต่อไปในเดือนกรกฎาคม 2564 คุณครูอนุบาลได้ประชุมกันเป็นระยะ ๆ เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และช่วงวัยของนักเรียน

ในแต่ละวัน นอกจากคุณครูจะใช้เวลาไปกับการเตรียมการสอน ตรวจการบ้าน และสอนเด็ก ๆ ผ่านทางออนไลน์แล้ว ยังช่วยเร่งมือกันจัดทำสื่อการสอนในชุดกิจกรรม STP PLEARN BOX เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีอุปกรณ์การเรียนที่สามารถจับต้องได้ไว้เรียนรู้ร่วมกับการเรียนทางออนไลน์ โดยทางโรงเรียนกำหนดให้ผู้ปกครองเข้ามารับชุดกิจกรรมฯ ในวันที่ 1-2 ก.ค. 2564 เวลาระหว่าง 8.30 -16.00 น.

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  20  ท่าน]