กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.3


นักเรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 12 ฐาน ใน Theme “Day Dream Market”
#ฐานที่_1 สัมผัสพิศวง ✋🏻
พานักเรียนไปรู้จักกับผักชนิดต่าง ๆ และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การสังเกต ด้วยการสัมผัสพื้นผิวของผักที่มีความแตกต่างกัน
#ฐานที่_2 ปัง แปะ ป้าย โปะ 🥗
นักเรียนได้สร้างสรรค์เมนูอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อฝึกทักษะการทำงานอย่างมีระบบแบบแผน และจูงใจให้นักเรียนอยากรับประทานผัก
#ฐานที่_3 ปลูกผักรักษ์โลก 🥦
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผัก ขั้นตอนการดูแลผักให้เจริญเติบโต สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงฝึกทักษะการแก้ปัญหา
#ฐานที่_4 สีสัน Colorful 🌈
นักเรียนได้ทำผ้ามัดย้อมจากสีของธรรมชาติที่ได้จากผักและอื่น ๆ นอกจากจะช่วยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว นักเรียนยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการมัดผ้าให้เกิดลวดลายต่าง ๆ
#ฐานที่_5 ชิมรส สดชื่น 🍹
ได้ฝึกการช่างสังเกตและการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการชิมรสชาติน้ำผัก เรียนรู้รสชาติความอร่อยของน้ำผักและคุณประโยชน์ของผัก
#ฐานที่_6 Fruity Frenzy 🎨
Teacher Stacey แนะนำให้รู้จักกับผลไม้ที่มีเมล็ดใหญ่ ซึ่งลำต้นได้เติบโตขึ้นมาใน 2 ประเทศ ได้แก่ ผลมะม่วง จากไทย และ ผลอะโวคาโด จากอเมริกา นำรูปลักษณ์ของผลไม้ใส่ลงในภาพวาดที่มีลายเส้นซับซ้อน และให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการลงสีสันให้งดงาม
#ฐานที่_7 Market Sale 🏪
เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการร้านค้า ตั้งแต่ การจัดหาสินค้าซึ่งก็คือผักและผลไม้ที่ปลูกขึ้นเอง การจัดวางสินค้าให้สวยงาม เป็นหมวดหมู่ การตั้งราคา การแข่งขัน การสื่อสาร และกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้า นักเรียนจะได้เรียนรู้จาก Teacher Cadija ในฐานนี้
#ฐานที่_8 Paint กระถาง ⚱🌷
สร้างสีสันและมูลค่าให้กับกระถางต้นไม้ธรรมดา ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและได้ฝึกสมาธิในการทำงาน
#ฐานที่_9 ชั่งหัวมัน ⚖
ฝึกการสังเกต คาดคะเน และการคำนวณ จากการนำผักและผลไม้ที่นำขึ้นวางบนตาชั่ง
#ฐานที่_10 พิมพ์ภาพเส้นใยใบผัก 🖼🍐
ชวนนักเรียนสังเกต ลวดลายบนเส้นใยบนใบและรูปร่างของผักผลไม้ ที่โยงใยและมีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ จับจุ่มสีและพิมพ์ลงบนกระดาษตามภาพในหัวที่ออกแบบไว้ ได้เป็นผลงานที่สวยงามไม่เหมือนใคร
#ฐานที่_11 เรือข้ามฟาก 🛥
การใช้ยานพาหนะทางน้ำอย่างปลอดภัย นักเรียนจะได้เรียนรู้กันที่ฐานนี้ ไม่ว่าจะเป็น การใส่ชูชีพ การนั่งเรือ การสังเกตเหตุการณ์รอบตัวเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด
#ฐานที่_12 เพลงส้มตำ 💃🏻🕺🏻
ฟังเพลงส้มตำ ที่เต็มไปด้วยคำศัพท์มากมาย มีความหมายชวนให้เรียนรู้ และทดสอบความรู้ด้วยคำถาม ไปพร้อม ๆ กับฝึกทักษะการฟัง การร้องเพลง การแสดงท่าทางประกอบเพลง ในฐานนี้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความกล้าแสดงออกกันอย่างเต็มที่

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  19  ท่าน]