กิจกรรมวันปีใหม่ 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยจัดให้มีการทำบุญ เลี้ยงพระและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 60 รูป หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์และทุกคนได้รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปิดท้ายด้วยคำอำนวยพรจาก "รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ" ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียนมอบของขวัญให้แด่ผู้มีพระคุณ ได้แก่
      - ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว
      - ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา
      - หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตคลองสามวา
      - หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตคลองสามวา
      - ประธานโรงสีข้าวชุมชนพร้อมใจพัฒนา
      - ตัวแทนที่ทำการไปรษณีย์มีนบุรี
      - หัวหน้าฝ่ายโยธา เขตคลองสามวา

และมอบเงินบริจาคให้หน่วยงาน/มูลนิธิ ได้แก่
     - กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
     - มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
     - มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ
     - มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
     - มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ขอบคุณทีมช่างภาพ
- เจ้าหน้าที่โสตทัศนศิลป์
- นายอาดิศ สัมปัตตะวนิช ชั้น ม.4
- นายกนิษฐ์ ธีรชาติธำรง ชั้น ม.3

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  14  ท่าน]