กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ม.2 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ม.2 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ หิน ดิน แร่ ซากดึกดำบรรพ์ และอุลกมณีหรือสะเก็ดดาวอุกกาบาต รวมถึงศักยภาพของประสาทสัมผัสทางสายตา ที่ไปเรียนรู้กันที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โดยเข้าไปเดินชมบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark) จำลองใช้ชีวิตในที่มืด เป็นการแลกเปลี่ยนมิตรภาพกับผู้พิการทางสายตา เรียนรู้สังคมแห่งวิทยาศาสตร์ที่ไร้พรมแดนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับบทเรียนและหมาะสมสำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [เธ‚เธ“เธฐเธ™เธตเน‰เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ  13  เธ—เนˆเธฒเธ™]