กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.5 ณ มินิ มูร่าห์ ฟาร์ม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.5 ณ มินิ มูราห์ ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้นักเรียนถ่ายทอด และประมวลผล รวมทั้งเห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรผสมผสาน มีความเคารพกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมเกษตรกรรม

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [เธ‚เธ“เธฐเธ™เธตเน‰เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ  12  เธ—เนˆเธฒเธ™]