กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับประถมศึกษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีกิจกรรมการทำกระทงที่ให้นักเรียนนำดอกไม้มาช่วยกันตกแต่งเป็นกลุ่มโดยเป็นการทำกระทงวิถีใหม่ ที่ทำง่ายและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของกล้วย ไม่ว่าจะเป็น ลำต้น ใบ กาบ หยวก ผล ช่อดอก(หัวปลี) เป็นต้น

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  21  ท่าน]