กิจกรรมตาวิเศษ ปลูกผัก

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วันนี้น้องอนุบาลมาร่วมกันทำกิจกรรมตาวิเศษ ในโครงการรักษ์โลก โดยปลูกต้นไม้ระดับชั้นละ 1 แปลง เพื่อเรียนรู้วิธีช่วยลดโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้และการดูแลต้นไม้ด้วยตนเอง
- น้องเตรียมอนุบาล ปลูกผักกาด
- น้องอนุบาล 1 ปลูกผักกว้างตุ้ง
- น้องอนุบาล 2 ปลูกผังบุ้ง
- น้องอนุบาล 3 ปลูกผักคะน้า
เมื่อต้นไม้เล็กๆ เติบโต เด็กๆ ก็จะได้รับประทานเมนูผักที่ปลูกด้วยมือตนเอง มาติดตามผลงานของเด็กๆ ไปด้วยกันนะคะ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  25  ท่าน