พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารกีฬาในร่ม ดร.กาญจน์วรินทร์ ผลอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ ครูวรรธนะ ปัญบุตร อ่านบทอาศิรวาท และมีการเปิดวิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นักเรียนได้รับชม จากนัั้น คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสดุดีจอมราชาโดยในงานนี้ ได้มีการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่คุณครู ๖ ท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  24  ท่าน]