กิจกรรม Plearn Day : One Fineday On Friday#3

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาระดับอนุบาลได้จัดกิจกรรม Plearn Day : One Fineday On Friday อาทิตย์สุดท้าย มาในธีม "อาชีพในฝัน CAREER DAY DRESS" นักเรียนอนุบาลแต่งตัวเป็นอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝัน แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ ที่แต่งกายเป็นอาชีพที่แตกต่างจากตนเอง พร้อมเรียนรู้เรื่องอาชีพผ่านกิจกรรมบูรณาการที่คุณครูจัดให้ เช่น การแสดงบทบาทสมมตเกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละอาชีพ เรียนรู้การทำงานในอาชีพต่าง ๆ จากผู้ปกครองที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญช่วยสอน ในอาชีพนักบิน ทำอาหารและเครื่องดื่ม ทำสบู่แฟนซี ทำยาดม อาชีพนักแสดง ฯลฯ

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  10  ท่าน]