กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดกระทงกรวยดอกไม้ ครูอ่านบทอาศิรวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธี

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  14  ท่าน]