What's Inside?

|| SATIT PATTANA SCHOOL FOOTBALL ACADEMY

⚽ โรงเรียนสาธิตพัฒนา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 #ทั้งชายและหญิง เข้าร่วม “SATIT PATTANA SCHOOL FOOTBALL ACADEMY” เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล ได้เพิ่มเทคนิคและทักษะความสามารถในด้านฟุตบอล พัฒนาทั้งความแข็งแร
งของสุขภาพร่างกาย มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ได้สนุกสนานกับเพื่อน ๆ โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์
**ฝึกสอนโดยทีมโค้ชมืออาชีพและมีประสบการณ์การเป็นโค้ชมาไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยผ่านรับรองจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC)**
 
📅ระยะเวลาเรียน วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2566
เรียนทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์
เวลา 16.30-18.30 น. (30 วัน ครั้งละ 2 ชม.)
ณ สนามกีฬา โรงเรียนสาธิตพัฒนา
 
13,500 บาท
 
📝สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ทาง Google Form คลิก http://bit.ly/3tSh3bP
🎯การประชุมผู้ปกครองนักกีฬาและทดสอบความสามารถนักกีฬาเพื่อจัดกลุ่มเรียน
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30-18.30 น.
*พบกันที่ห้องประชุม 1 อาคารปูชนียะ*
 
▪ โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “โรงเรียนสาธิตพัฒนา” บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นเตอร์วัน ช้อปปิ้ง พลาซ่า เลขที่บัญชี 401 – 632289-2 และส่งหลักฐานการชำระเงินทางฟอร์มรับสมัคร หรือ E-mail : accfin@satitpattana.ac.th พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลของนักเรียน และรอตอบกลับเพื่อยืนยันการรับชำระเงิน
▪ ชำระเงินสด ที่ฝ่ายบัญชี-การเงิน สำนักงานฝ่ายบริหาร เวลา 8.00 – 16.30 น. ในวันทำการ
 
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
เบอร์โทรศัพท์ : 06-5518-8477 , 06-5518-8478 , 06-5518-8479 ในวันและเวลาทำการ

กิจกรรมระดับอนุบาล Kindergarten

|| กิจกรรม Plearn Day อนุบาล 2

กิจกรรม Plearn Day ระดับชั้นอนุบาล 2 ครั้งที่ 4 #หน่วยการสื่อสาร
.
เด็ก ๆ เรียนรู้แบบูรณาการผ่านการเล่นอย่างมีความหมายด้วยการลงมือทำกิจกรรมอย่างหลากหลายกับ 7 ฐานกิจกรรม ดังนี้
.
#ฐานที่ 1 : วิทยุ และวิทยุสื่อสาร
นักเรียนเรียนรู้วิธีการใช้ ส่วนประกอบและ ประโยชน์ของวิทยุ และวิทยุสื่อสาร
.
#ฐานที่ 2 : ประดิษฐ์โทรศัพท์จากแก้วกระดาษ
นักเรียนประดิษฐ์โทรศัพท์จากแก้วกระดาษ โดยตกแต่งแก้วกระดาษ และทดลองการได้ยินเสียงเพื่อเรียนรู้หลัการของการสั่นสะเทือนของเสียงที่ผ่านเส้นเชือก
.
#ฐานที่ 3 : เกมสื่อสารกระซิบ
นักเรียนเล่นเกมกระซิบด้วยการพูดข้อความจากคนแรก ต่อๆกันไปถึงคนสุดท้าย ซึ่งคนสุดท้ายพูดประโยคที่ครูส่งไปให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร การฟังเพื่อจับใจความอย่างง่าย ๆ
.
#ฐานที่ 4 : ประดิษฐ์วิทยุ
นักเรียนออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุต่างๆ เป็นวิทยุตามจินตนาการ
.
#ฐานที่ 5 : ส่งไปรษณียบัตร
นักเรียน เรียนรู้ลักษณะและวิธีการเขียนปรษณียบัตร ด้วยการวาดภาพลงในไปรษณียบัตร และนำไปรษณียบัตรไปหย่อนใส่ในตู้จดหมายจำลอง
.
#ฐานที่ 6 : กระดานอัจฉริยะ
นักเรียนได้ทดลองเปิดแอพพลิเคชั่นต่างๆผ่านการใช้กระดานอัจฉริยะเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของการสื่อสาร
.
#ฐานที่ 7 : โทรทัศน์
กิจกรรม : ประเภทของรายการต่าง ๆ ในโทรทัศน์ ประโยชน์และข้อควรระวังเกี่ยวกับการชมโทรทัศน์
นักเรียน พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับโทรทัศน์ และทดลองเปิด ปิด ดูโทรทัศน์ร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ประเภทของรายการต่าง ๆ ในโทรทัศน์ ประโยชน์และข้อควรระวังจากการใช้โทรทัศน์

|| กิจกรรม Plearn Day อนุบาล 1

กิจกรรม Plearn Day ระดับชั้นอนุบาล 1 ครั้งที่ 4 #หน่วยกลางวันกลางคืน
นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเวลากลางวันและกลางคืน ด้วยกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นที่สนุกสนานและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายผ่านฐานกิจกรรม ดังนี้
👕ฐานซักผ้า-ตากผ้า
นักเรียนได้เห็นประโยชน์ของแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันที่ทำให้ผ้าแห้งและฆ่าเชื้อโรคได้ รวมถึงได้พัฒนา EF (Executive Function) และกล้ามเนื้อมัดเล็ก
.
🍡ฐานปิกนิกชมวิว ปิ้งลูกชิ้น ดื่มน้ำแดงชื่นใจ
นักเรียนได้รู้จักกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจในเวลากลางวัน ฝึกพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ เพลิดเพลินสนุกสนาน จากการทำกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ
🔮ฐานกลางแจ้ง เล่น Bubble
แสงสว่างช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง นักเรียนได้ขยับร่างกาย เล่นสนุกกับเพื่อน ๆ พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและการเคลื่อนไหว พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
.
🔭ฐานส่องสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน
นักเรียนรู้จักกิจกรรมในเวลากลางคืน รู้จักประเภทของสัตว์ที่ออกหาอาหารในเวลากลางคืน
.
🎇ฐานดูดาวยามค่ำคืน
นักเรียนได้รู้จักกับดวงดาว แสงไฟบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน มองเห็นความสวยงาม และทราบประโยชน์ของการดูดาว
.
📔ฐานฟังนิทานก่อนนอน เล่นบทบาทสมมติเข้านอนตอนกลางคืน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านสติปัญญาและอารมณ์ จากการฟังเรื่องราวในนิทาน ได้เรียนรู้ภาษาคำศัพท์ สำเนียง และฝึกสมาธิ

|| กิจกรรม Plearn Day เตรียมอนุบาล

กิจกรรม Plearn Day ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ครั้งที่ 4 #หน่วยต้นไม้ดอกไม้
.
นักเรียนแต่งกายด้วยชุดที่มีสีสันเหมือนกับต้นไม้ ดอกไม้ มาร่วมกิจกรรม Plearn Day และได้ช่วยกันดูแลต้นไม้ ดอกไม้ ภายในบริเวณโรงเรียน ด้วยการรดน้ำ พรวนดิน และได้ลงมือทำกิจกรรมอย่างหลากหลายผ่าน 5 ฐานกิจกรรม ดังนี้
.
#ฐานที่ 1 ดอกไม้กินได้ (ดอกไม้ทอด)
นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดอกไม้ โดยได้สังเกต ดอกไม้ ชนิดต่าง ๆ เรียนรู้ชื่อของดอกไม้ที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ เช่น ดอกอัญชัน ดอกโสน ดอกขจร เป็นต้น และได้ลองชิมดอกไม้ชุบแป้งทอด พร้อมบอกความรู้สึกหลังจากที่รับประทาน
.
#ฐานที่ 2 น้ำดอกไม้สดชื่น
นักเรียนได้ลองดื่มน้ำหวาน จากดอกไม้ประเภทต่างๆ คือ น้ำกระเจี๊ยบ และน้ำอัญชัน เรียนรู้ส่วนผสม วิธีการทำง่ายๆ ทดลองบีบมะนาวใส่น้ำอัญชันก่อนดื่ม เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากนั้นลองชิมรสชาติ พร้อมบอกความรู้สึกหลังจากได้ดื่มน้ำดอกไม้
.
#ฐานที่ 3 ใบไม้สร้างสรรค์
นักเรียนสำรวจธรรมชาติ ช่วยกันเก็บใบไม้ และสังเกตสี ลักษณะ ลวดลายของใบไม้แบบต่างๆ จากนั้นนำใบไม้ มาสร้างสรรค์ผลงาน ให้เป็นภาพต้นไม้ตามจินตนาการ
.
#ฐานที่ 4 ส่วนประกอบของ ต้นไม้
นักเรียนสังเกตต้นไม้ใหญ่รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน เรียนรู้ส่วนประกอบของต้นไม้ จากนั้นเล่นเกมการศึกษา ต่อภาพส่วนประกอบของต้นไม้ให้สมบูรณ์ พร้อมบอกชื่อให้ถูกต้อง
.
#ฐานที่ 5 จัดดอกไม้
นักเรียนจัดดอกไม้ใส่กระถางกล่องนมรีไซเคิลตามจินตนาการและนำไปประดับตกแต่งบ้านของตนเอง

|| กิจกรรม One Fine Day on Friday

กิจกรรม One Fine Day on Friday ครั้งที่ 5 ในธีม “ชุดนักกีฬา Sports Uniform Day” เป็นวันที่นักเรียนอนุบาลได้แต่งตัวมาโรงเรียนตามธีมที่คุณครูกำหนดให้ และมาทำกิจกรรมสนุก ๆ และเรียนรู้อย่างมีความสุขร่วมกัน นักเรียนจะได้รับการฝึกความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และได้สนุกกับออกกำลังกายเล่นกีฬาประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น
– กิจกรรมเปิดเวทีมวย STP FIGHTS เรียนรู้เกี่ยวกับท่าทางการชกมวยง่ายๆและอุปกรณ์กีฬามวย
– กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนวิ่งกับเหล่าฮาบู STP RUN
– กิจกรรมฝึกเล่นกีฬาต่างๆ อาทิ ฟุตบอล แชร์บอล ไดร์ฟกอล์ฟ โบว์ลิ่ง ปิงปอง วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง
– กิจกรรมแข่งชักกะเย่อฮาเฮ
– กิจกรรมเดินแบบชุด Sports Uniform
– นำเสนอชุดของตนเองและบอกชื่อกีฬาที่ใส่

#เป็นเด็กให้สนุก #แต่งตัวมาโรงเรียนให้สนุก

|| วันลอยกระทง

🌕🌫กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับอนุบาล
นักเรียนแต่งกายชุดไทยมาร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง รับชมการแสดงนิทานของเพื่อน ๆ ที่เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงและการแสดงรำวงวันลอยกระทง จากนั้นรับฟังการแนะนำกระทงแบบต่าง ๆ แล้วทุกคนก็ออกมารำวงร่วมกัน
.
กิจกรรมวันลอยกระทงนี้ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงผ่านฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณครูออกแบบไว้อย่างมีความหมาย เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนอย่างรอบด้านและสมดุลผ่านการเล่นที่สนุกสนาน ตามแนวคิดของหลักสูตร FUN นอกจากนักเรียนยังได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข สนุกสนานแล้ว นักเรียนยังได้ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงอีกด้วย

กิจกรรมระดับประถมศึกษา Primary

|| กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.5

กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปรับชมการแสดงโขน ตอน สะกดทัพ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
.
ก่อนออกเดินทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยของยานพาหนะและตรวจสอบพนักงานขับรถ ดูแลให้นักเรียนคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง และปฎิบัติตามมาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเคร่งครัด
.
โดยกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างครั้งนี้ นักเรียนได้รับชมนาฏศิลป์ชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย ได้เห็นถึงความสำคัญของโขนอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
.
ขณะรับชม นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของฉากการแสดงในแต่ละองค์ ความสวยงามของเสื้อผ้า เครื่องประดับของผู้แสดง และประทับใจไปกับ ลีลาการรำที่อ่อนช้อยงดงาม ท่าทางการต่อสู้โลดโผน ตลอดจนเรื่องราวจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ที่ชวนให้ติดตามและเรียนรู้

|| สืบสานประเพณีวันลอยกระทง

🌕🌫โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัด “กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง” นักเรียนแต่งกายด้วยชุดไทย และนำอุปกรณ์มาประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง
.
🎉นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงจากคุณครูที่มาเล่าให้ฟัง และยังได้รู้จักกระทงประเภทต่าง ๆ จากการเดินชมนิทรรศการที่จัดอยู่บริเวณโถงกลาง อาคารปูชนียะ และยังมีกิจกรรมตอบคำถามสนุก ๆ เกี่ยวกับวันลอยกระทงเพื่อเป็นการทบทวนความรู้
.
🎵และแล้วก็ถึงเวลานำกระทงลงสู่น้ำ คณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียน ร่วมกันรำวงย้อนยุค ก่อนที่จะกล่าวคำขอขมาพระแม่คงคา อธิษฐานและวางกระทงลอยบนผิวน้ำ กล่อมบรรยากาศให้รื่นเริงด้วยเสียงบรรเลงดนตรีไทยโดยนักเรียน
.
📝กิจกรรมในวันลอยกระทง เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบสานประเพณีอันดีงาม ผ่านกิจกรรมการบูรณาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผ่านกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองจากการทำกิจกรรม อีกทั้งกิจกรรมยังส่งเสริมความตระหนักรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม การเห็นคุณค่าการใช้ทรัพยากร การรณรงค์การลดขยะอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อแหล่งน้ำ

|| วิชาว่ายน้ำ ระดับประถมศึกษา

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนสาธิตพัฒนาได้เรียนวิชาว่ายน้ำ ทุกระดับชั้น
ในวิชาบังคับ ระดับ ป.1-2 และในวิชาบังคับเลือก ระดับ ป.3-6 ฝึกการว่ายน้ำตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
ไปจนถึงการว่ายน้ำในท่าต่าง ๆ
แต่หากนักเรียนต้องการฝึกฝนทักษะการว่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมได้ในกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน Extracurricular Activities ( ECAs)
โดยสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตพัฒนา www.satitpattana.ac.th
ทำการฝึกสอนโดยคุณครูที่มีความสามารถและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน
เพื่อพัฒนานักเรียนได้ตรงตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด

Congratulations !!

|| รางวัลชนะเลิศแข่งเทนนิส

🎊โรงเรียนสาธิตพัฒนา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ น้องธีร์-เด็กชายธีร์ธัช รักคิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี ในการแข่งขันกีฬาเทนนิส รายการ PTT – NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน ที่สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ จังหวัด ขอนแก่น
.
โดยน้องธีร์ เป็นมือวางอับดับ 5 ของรายการ แข่งรอบแรกชนะด้วยคะแนน 4-0, 4-1 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ชนะมือวางอันดับ 4 ด้วยคะแนน 5-3, 2-4, 10-6 และในรอบรองชนะเลิศพบกับมือวางอันดับ 1 น้องธีร์สามารถเอาชนะด้วยคะแนน 0-4, 5-4(2),10-5 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ พบกับมือวาง 2 ของรายการ และน้องธีร์ธัช ชนะด้วยคะแนน 3-5, 4-1, 11-9 ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการนี้ไปครอง
.

|| รางวัลชนะเลิศแข่งเทนนิส รางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอล

🎉ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ “เด็กชายภูมิใจ ครองธานินทร์​” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล หลายรายการ ดังนี้
.
1 Third place U13 boy รายการ Jr. NBA 5V5 Thailand Basketball 2022 ณ โรงเรียน​สายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี
.
2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทบาสเก็ตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ dbi Academy game’2022 ชิงถ้วยรองเสนาธิการทหารอากาศ ณ โรงเรียนธัญบุรี
.
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบาสเก็ตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี รายการ dbi Academy game’2022 ชิงถ้วยรองเสนาธิการทหารอากาศ ณ โรงเรียนธัญบุรี

|| รางวัลชนะเลิศแข่งเทควันโด

🎊โรงเรียนสาธิตพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ “เด็กหญิงจิตณัฐฐา กฤตมโนรถ” และ”เด็กหญิงจิณณ์นิชา กฤตมโนรถ” นักเรียนชั้น ป.5 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด ในรายการ Bangkok Open Internaional Taekwondo Championship 2022 ณ Island Hall ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565
.
🥇โดยน้องจิตณัฐฐา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ Kyorugi C 11-12 Yrs. Female 33-37 kg. G1
.
🥉และน้องจิณณ์นิชา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ Kyorugi C 11-12 Yrs. Female 30-33 kg.