What's Inside?

|| นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ART EXHIBITION

ตลอดสัปดาห์นี้ โรงเรียนมีจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ART EXHIBITION ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อแสดงผลงานศิลปะที่ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์มาตลอดภาคเรียนที่ 1/2565 ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและพัฒนาการความก้าวหน้าของทักษะด้านงานศิลปะของนักเรียน
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนและคุณครู มาร่วมกันชื่มชมผลงาน และเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนของเราได้ที่บริเวณโถงกลาง ฝั่งห้องประชุม 1 อาคารปูชนียะ (อาคารประถมศึกษา) วันนี้ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 ค่ะ

กิจกรรมระดับอนุบาล Kindergarten

|| โครงการแฮร์รี่ พอตเตอร์ อ.3

🧙 โครงการปฐมวัยแฮร์รี่ พอตเตอร์
ผู้ปกครองนักเรียน “คุณศรินทิพย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์” และคณะ มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับถ้วยแห่งความลับให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ฟัง
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของห้องแห่งความลับอย่างลุ่มลึก ชื่นชมและสำรวจของสะสมจากภาพยนต์ เช่น สมุดของ Tom Marvolo Riddle ไม้กายสิทธิ์ และลูกสนิช ได้สร้างสรรค์ผลงาน ทำการทดลองโคมไฟลาวา และเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล
 

|| โครงการนม อนุบาล 2

🥛ในการเรียนรู้แบบโครงการ เรื่อง นม ของนักเรียนระดับอนุบาล 2 ผู้ปกครองนักเรียน “คุณปัญจพร เทพนีรมิตร” และคณะ มาให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของนม และสาธิตการทำแพนเค้กนมสด
🥞นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของนม ได้ใช้อุปกรณ์ทำแพนเค้กนมสด ผสมแป้ง คนส่วนผสมอื่น ๆ ให้เข้ากัน และตกแต่งแพนเค้กเป็นรูปกระต่ายและหมีตามจินตนาการของตนเองอย่างสนุกสนานค่ะ

|| โครงการผีเสื้อ อนุบาล 2

#ในการเรียนรู้แบบโครงการ เรื่องผีเสื้อ ของนักเรียนอนุบาล 2 โดยการสนับสนุนจาก “คุณสมพร ปั้นพลู” ผู้ปกครอง นำวิทยากรจากสวนผีเสื้อ Little Big wings พุทธมณฑลสาย 2 ให้ความรู้นักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับผีเสื้อ
🐛นักเรียนได้รู้จักผีเสื้อสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย เรียนรู้วงจรชีวิตผีเสื้อ และได้ลงมือ เก็บไข่ผีเสื้อ สัมผัสตัวหนอน ดักแด้ สัมผัสปีกผีเสื้อ ให้น้ำหวานผีเสื้อ และกิจกรรมปล่อยผีเสื้อ เป็นต้น 🦋

กิจกรรมระดับประถมศึกษา Primary

|| วิชาเลือกเสรี Animation ป.6

ในวิชาเลือกเสรี Animation ระดับชั้น ป.6 นักเรียนที่เลือกเรียนในวิชานี้ ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาทัศนศิลป์ประเภทงานวาดและงานปั้นแบบเคลื่อนไหวเฉพาะทาง ตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล ได้ลงมือปฏิบัติจริง และนำเสนอผลงานของตนเองในชั้นเรียน
นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังแนะนำให้นักเรียนได้นำผลงานไปนำเสนอบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อศึกษาช่องทางการจำหน่าย และเรียนรู้ความต้องการของผู้ซื้อผลงาน Animation ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ และนำกลับมาพัฒนางานของตนเองให้ตรงกับความต้องการอีกด้วย

|| กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.1

กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.1 นักเรียนได้เรียนรู้รอบด้านทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและทักษะต่าง ๆ อย่างสนุกสนานกับ 6 ฐานกิจกรรม ได้แก่
🥘ฐานที่ 1 คนใดที่ถูกเจียว คนเดียวที่ถูกใจ
นักเรียนฝึกทำไข่เจียว และของทอด เมนูที่ทำได้ง่าย ๆ แต่อร่อยและได้คุณค่าทางอาหาร
🍣ฐานที่ 2 ปั้นของจิ๋ว
นักเรียนปั้นซูชิขนาดเล็กจากดินน้ำมัน เพื่อฝึกสมาธิ การทำงานละเอียด และการใช้ความคิดสร้างสรรค์
🚤ฐานที่ 3 เรือข้ามฟาก
นักเรียนได้เรียนรู้และทดลองการใช้ยานพาหนะทางน้ำ
🏴‍☠️ฐานที่ 4 Rally ตามล่าหาขุมทรัพย์
การฝึกกิจกรรมกลุ่มที่นักเรียนต้องใช้ความสามารถและความสามัคคี การทำงานเป็นทีม ในการทำภารกิจให้สำเร็จ
🚩ฐานที่ 5 ผจญภัยแสนสนุก
นักเรียนฝึกการทรงตัวโดยการเดินบนสะพานเชือก
🕺🏻💃🏻ฐานที่ 6 ร้องเล่น เต้นตามเพลง
กิจกรรมสันทนาการที่นักเรียนจะได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ร้องเพลงและขยับร่างกายตามจังหวะ