What's Inside?

กิจกรรมระดับอนุบาล Kindergarten

|| การเรียนรู้แบบโครงการเรื่อง สัตว์เลี้ยง อ.1

🐾การเรียนรู้แบบโครงการ เรื่อง สัตว์เลี้ยง ระดับอนุบาล 1 รศ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้ปกครอง พญ.ศิริพร พันเลิศยอดยิ่ง คุณธฤตวัน ทัศนาวิวัฒน์ คุณยุพดี เพ็ชรอินทร์ ร่วมกันเป็นวิทยากร และนำสัตว์เลี้ยง เต่า​ เม่นแคระ​ ปลา ผีเสื้อ และแมว มาประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน
📝คณะวิทยากรให้ความรู้นักเรียนในเรื่อง
▪ การดูแลสัตว์เลี้ยง
▪ อาการแบบไหนควรพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์
▪ สัตว์แต่ละชนิดกินอะไรเป็นอาหาร
▪ ข้อควรระวังในการจับสัตว์เลี้ยง
▪ โรคต่าง ๆ ที่ มากับสัตว์เลี้ยง
หลังจากได้รับความรู้กันเต็มที่แล้ว นักเรียนก็ได้ระบายสีภาพสัตว์ที่เลือก และออกท่าทางเต้นประกอบเพลงเพื่อนรักสัตว์เลี้ยง​กันอย่างสนุกสนานค่ะ🐶

|| การเรียนรู้แบบโครงการเรื่อง ค้าขาย อ.2

🏪ในการเรียนรู้แบบโครงการเรื่อง ค้าขาย ของนักเรียนระดับอนุบาล 2 ผู้ปกครองนักเรียน “คุณภนเอก สะอาดวงค์” “คุณเกศกนก หอมสุวรรณ” และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเปิดร้านเพื่อจำหน่ายสินค้า แนะนำให้รู้จักกับสินค้าประเภทงาน hand made (ชิ้นงานที่ทำขึ้นเองโดยไม่ใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม) สอนวิธีการบรรจุสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายให้ดูน่าสนใจ การดูแลรักษาสินค้า และการตั้งราคาสินค้าเพื่อให้ได้กำไร 💰
👕นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทดลองทำเสื้อสกรีนตามขั้นตอนที่กำหนดให้ผลิต ตั้งแต่การออกแบบ คิดลวดลาย และทดลองสกรีนภาพที่ออกแบบลงบนเสื้อยืดที่ได้ใส่ชื่อเล่นของตนเองลงไป จนกระทั่งได้ออกมาเป็นเสื้อตัวเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใคร จากผลงานของตนเอง

|| นิทรรศการ การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)

คุณครูและนักเรียนระดับอนุบาล ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ แบ่งปันเล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามหัวข้อของกลุ่มตนเองให้กับเพื่อน ๆ ที่เรียนรู้ในหัวข้ออื่นได้รับฟังตั้งแต่ขั้นวางแผน การดำเนินกิจกรรมของโครงการ เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่ถูกค้นพบ และสรุปการเรียนรู้ของตน
นักเรียนได้ถ่ายทอดเล่าเรื่องราวระหว่างการเรียนรู้ในหัวข้อของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ มีความสุขและสนุกสนาน โดยมีหัวข้อโครงการดังนี้
โครงการผลไม้
โครงการไอศกรีม โครงการผีเสื้อ โครงการปลาสวยงาม
โครงการกุ้ง โครงการไดโนเสาร์ และโครงการสัตว์เลี้ยง
โครงการต้นไม้ โครงการผีเสื้อ โครงการนม โครงการค้าขาย
โครงการเพนกวิน โครงการปลา และโครงการ Model Figures
โครงการArt for Kids โครงการ Harry Potter โครงการการ์ตูน โครงการหมึก (สัตว์ทะเล) โครงการไดโนเสาร์ และโครงการ DIY ทำเครื่องประดับ
การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ และได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ๆ เด็ก ๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และค้นพบคำตอบได้ด้วยตนเอง อีกทั้งได้ฝึกฝนการนำเสนอผลงานของตนให้ผู้อื่นได้รับฟัง

|| กิจกรรมเสริมศักย์ สร้างสุข สนุกสบาย ครั้งที่ 1

ของการแสดงใน “กิจกรรมเสริมศักย์ สร้างสุข สนุกสบาย ครั้งที่ 1” นักเรียนระดับอนุบาล 1-3 ขึ้นแสดงความสามารถบนเวที หลากหลายรูปแบบการแสดงด้วยกัน ได้แก่ เล่นเปียโน เล่านิทาน เดินแบบ ร้องเพลง การแสดงเทควันโด รำไทย ตีขิม วาดภาพ การแสดงโยคะ และเต้นประกอบเพลง
กิจกรรมเสริมศักย์ สร้างสุข สนุกสบาย เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และแสดงศักยภาพของตนเองออกมา ไม่ว่าจะเป็น ร้องเพลง เล่นดนตรี เต้นประกอบเพลง รำไทย เล่านิทาน และเล่นกีฬา
ขณะที่นักเรียนที่เป็นผู้รับชม ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้รับแรงบันดาลใจในการแสดงศักยภาพของตนเองในครั้งต่อไป

กิจกรรมระดับประถมศึกษา Primary

|| นักเรียน ป.6 ทดลองเรียนแบบมัธยมฯ

สัปดาห์ที่ผ่านมา โรงเรียนจัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้ โดยทดลองเรียนกับ Cambridge English Teacher ในระดับมัธยมฯ ในกิจกรรม Micro : bit และกิจกรรม ESL : Let’s Talk ที่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
พร้อมเยี่ยมชมการเรียนของพี่มัธยมฯ และอาคารหลังใหม่ที่มีส่วนของห้องเรียน ห้องประชุม และหอพัก นักเรียนต่างรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานกับกิจกรรรมครั้งนี้

|| กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.3

กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.3
นักเรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 12 ฐาน ใน Theme “Day Dream Market”
#ฐานที่_1 สัมผัสพิศวง ✋🏻
พานักเรียนไปรู้จักกับผักชนิดต่าง ๆ และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การสังเกต ด้วยการสัมผัสพื้นผิวของผักที่มีความแตกต่างกัน
#ฐานที่_2 ปัง แปะ ป้าย โปะ 🥗
นักเรียนได้สร้างสรรค์เมนูอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อฝึกทักษะการทำงานอย่างมีระบบแบบแผน และจูงใจให้นักเรียนอยากรับประทานผัก
#ฐานที่_3 ปลูกผักรักษ์โลก 🥦
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผัก ขั้นตอนการดูแลผักให้เจริญเติบโต สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงฝึกทักษะการแก้ปัญหา
#ฐานที่_4 สีสัน Colorful 🌈
นักเรียนได้ทำผ้ามัดย้อมจากสีของธรรมชาติที่ได้จากผักและอื่น ๆ นอกจากจะช่วยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว นักเรียนยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการมัดผ้าให้เกิดลวดลายต่าง ๆ
#ฐานที่_5 ชิมรส สดชื่น 🍹
ได้ฝึกการช่างสังเกตและการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการชิมรสชาติน้ำผัก เรียนรู้รสชาติความอร่อยของน้ำผักและคุณประโยชน์ของผัก
#ฐานที่_6 Fruity Frenzy 🎨
Teacher Stacey แนะนำให้รู้จักกับผลไม้ที่มีเมล็ดใหญ่ ซึ่งลำต้นได้เติบโตขึ้นมาใน 2 ประเทศ ได้แก่ ผลมะม่วง จากไทย และ ผลอะโวคาโด จากอเมริกา นำรูปลักษณ์ของผลไม้ใส่ลงในภาพวาดที่มีลายเส้นซับซ้อน และให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการลงสีสันให้งดงาม
เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการร้านค้า ตั้งแต่ การจัดหาสินค้าซึ่งก็คือผักและผลไม้ที่ปลูกขึ้นเอง การจัดวางสินค้าให้สวยงาม เป็นหมวดหมู่ การตั้งราคา การแข่งขัน การสื่อสาร และกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้า นักเรียนจะได้เรียนรู้จาก Teacher Cadija ในฐานนี้
#ฐานที่_8 Paint กระถาง ⚱🌷
สร้างสีสันและมูลค่าให้กับกระถางต้นไม้ธรรมดา ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและได้ฝึกสมาธิในการทำงาน
#ฐานที่_9 ชั่งหัวมัน ⚖
ฝึกการสังเกต คาดคะเน และการคำนวณ จากการนำผักและผลไม้ที่นำขึ้นวางบนตาชั่ง
#ฐานที่_10 พิมพ์ภาพเส้นใยใบผัก 🖼🍐
ชวนนักเรียนสังเกต ลวดลายบนเส้นใยบนใบและรูปร่างของผักผลไม้ ที่โยงใยและมีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ จับจุ่มสีและพิมพ์ลงบนกระดาษตามภาพในหัวที่ออกแบบไว้ ได้เป็นผลงานที่สวยงามไม่เหมือนใคร
#ฐานที่_11 เรือข้ามฟาก 🛥
การใช้ยานพาหนะทางน้ำอย่างปลอดภัย นักเรียนจะได้เรียนรู้กันที่ฐานนี้ ไม่ว่าจะเป็น การใส่ชูชีพ การนั่งเรือ การสังเกตเหตุการณ์รอบตัวเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด
#ฐานที่_12 เพลงส้มตำ 💃🏻🕺🏻
ฟังเพลงส้มตำ ที่เต็มไปด้วยคำศัพท์มากมาย มีความหมายชวนให้เรียนรู้ และทดสอบความรู้ด้วยคำถาม ไปพร้อม ๆ กับฝึกทักษะการฟัง การร้องเพลง การแสดงท่าทางประกอบเพลง ในฐานนี้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความกล้าแสดงออกกันอย่างเต็มที่