What's Inside?

กิจกรรมระดับอนุบาล Kindergarten

|| นักเรียน KG2 สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ

“CHILDREN LEARN BEST WHEN LEARNING IS FUN”
เด็ก ๆ เรียนรู้ได้ดีที่สุด เมื่อเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน
 
นักเรียน KG 2 ฝึกทักษะการฟัง การพูด และการออกเสียงในภาษาอังกฤษกับ Teacher ด้วยกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานและคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ โดย ดร.กาญจน์วรินทร์ ผลอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้า #สังเกตการสอน ในห้องเรียนด้วย

|| นิทานเบิกบานยามเช้า เรื่องเด็กเลี้ยงแกะ

การแสดง #นิทานเบิกบานยามเช้า ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ 🐑🐑🐑
👺เรื่องราวของเด็กเลี้ยงแกะที่เกิดนึกสนุก จึงวิ่งร้องตะโกนเรียกชาวบ้านให้มาช่วยไล่หมาป่าที่จะมากินแกะ ชาวบ้านจึงรีบวิ่งมาช่วย แต่กลับพบว่าเป็นแค่เรื่องโกหก
🦊มาวันหนึ่ง มีหมาป่ามากินแกะจริง ๆ เด็กเลี้ยงแกะ ร้องเรียกอย่างไรชาวบ้านก็ไม่มาช่วย เพราะคิดว่าเด็กเลี้ยงแกะโกหกเหมือนเดิมนั่นเอง
“คนที่ชอบพูดโกหก ถึงจะพูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่ออีกแล้ว”

|| กิจกรรม Plearn Day ต.อ. ครั้งที่ 3

กิจกรรม Plearn Day ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ครั้งที่ 3 #หน่วยอาชีพที่หนูรู้จัก
นักเรียนแต่งกายด้วยชุดอาชีพในฝันมาร่วมกิจกรรม Plearn Day และได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ การแต่งกายและหน้าที่ในอาชีพต่าง ๆ ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และได้มีประสบการณ์การลงมือทำหลากหลายกิจกรรมกับ 5 ฐานอาชีพ ดังนี้
#ฐานที่1 อาชีพ พ่อครัว แม่ครัว
ในฐานนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณดิฐพงศ์ ​อำไพพงษ์ – คุณวราภรณ์ ​เพิ่มพรศรี และครอบครัว เจ้าของร้านอาหาร Kojiro Japanese Cuisine ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล มาช่วยสอนนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพพ่อครัว แม่ครัว สาธิตวิธีการการทำซูชิอย่างง่าย และลงมือทำซูชิร่วมกัน
#ฐานที่2 อาชีพนักดับเพลิง
นักเรียน เรียนรู้หน้าที่ของนักดับเพลิง การแต่งกาย และสถานที่ทำงาน ทดลองดับไฟจากการจุดเทียนด้วยวิธีการต่าง ๆ และเล่นบทบาทสมมติเป็นนักดับเพลิง โดยการฟังสัญญาณไฟไหม้และฉีดน้ำใส่ไฟจำลอง
#ฐานที่3 อาชีพนักดนตรี นักร้อง
นักเรียน เรียนรู้หน้าที่ของอาชีพนักดนตรี นักร้อง กับครูธีระวัฒน์ มีแต้ม ได้ลองเป็นนักดนตรีตัวน้อยสร้างเสียงเพลงผ่านการร้องเพลง และเล่นเครื่องดนตรีร่วมกันอย่างสนุกสนาน
#ฐานที่4 อาชีพนักวาดภาพ
นักเรียน เรียนรู้หน้าที่ของนักวาดภาพ การแต่งกาย สถานที่ทำงาน รวมไปถึงได้สร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพด้วยสีน้ำ จัดแสดงผลงานและจำลองการเป็นนักวาดภาพ
#ฐานที่5 นักแข่งรถ
นักเรียนเรียนรู้หน้าที่ของอาชีพนักแข่งรถ สังเกตอุปกรณ์ การแต่งกายของนักแข่งรถ และเล่นบทบาทสมมติเป็นนักแข่งรถ ขับรถดุ๊กดิ๊ก

|| กิจกรรม Plearn Day อ.2 ครั้งที่ 3

นักเรียนอนุบาล 2แต่งกายชุดอาชีพ พร้อมเรียนรู้การทำงานในอาชีพต่าง ๆ กับวิทยากรอาชีพ ซึ่งเป็นผู้ปกครองที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญช่วยสอน กับ 7 ฐานอาชีพ ดังนี้

ฐานที่ 1 : อาชีพช่างไม้
วิทยากร : คุณศรัณย์ วงษ์กมลชุณห์ ผู้บริหาร บริษัท บี อาร์ ที อินเตอร์เทค จำกัด และคณะ
ฐานที่ 2 : ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven
วิทยากร : คุณพัชรี สกุลภิญโญ ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven และคณะ
ฐานที่ 3 : อาชีพนักวิทยาศาสตร์
วิทยากร : คุณธนกฤต จันทรา นักวิทยาศาสตร์ และคณะ
ฐานที่ 4 : ผู้ประกอบการร้าน Café Amazon
วิทยากร : คุณวิภาวี จันทรัตนวงศ์ ผู้ประกอบการร้าน Café Amazon และคณะ
ฐานที่ 5 : อาชีพนักดนตรี
วิทยากร : คุณพูนศักดิ์ จตุระบุล นักดนตรีวง Big Ass และคณะ
ฐานที่ 6 : อาชีพผู้จำหน่ายอาหาร
วิทยากร : คุณอภิญญา วงศ์อนันต์กุล ผู้ประกอบการร้านอาหาร และคณะ
ฐานที่ 7 : อาชีพทันตแพทย์
วิทยากร : ทพ.ญ. ดร.ธัญพร สุรพรสวัสดิ์ ทันตแพทย์ MOS dental clinic และคณะ

|| กิจกรรม Plearn Day อ.3 ครั้งที่ 3

กิจกรรม Plearn Day ระดับชั้นอนุบาล 3 ครั้งที่ 3 #หน่วยชุมชนและอาชีพ นักเรียนอนุบาล 3 แต่งกายชุดอาชีพในฝัน มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ ลักษณะงานของแต่ละอาชีพต่าง ๆ กับวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ปกครอง ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญช่วยสอน ใน 6 ฐานอาชีพ ดังนี้

ฐานที่ 1 : อาชีพขายสินค้าออนไลน์
วิทยากร : คุณพีระ จิรพลานุรักษ์ เจ้าของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ และคณะ
ฐานที่ 2 : อาชีพนักสร้างแบรนด์สินค้า
วิทยากร : คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ CEO บริษัท บารามีซี่ จำกัด /นักสร้างแบรนด์สินค้า และคณะ
ฐานที่ 3 : อาชีพพิธีกรรายการโทรทัศน์
วิทยากร : คุณมินท์ธิตา พวงเพ็ชร์ พิธีกร/นักแสดง และคณะ
ฐานที่ 4 : อาชีพธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท
วิทยากร : คุณณัฐพร เจริญไกรกมล เจ้าของธุรกิจโรงแรม และคณะ
ฐานที่ 5 : อาชีพนักกอล์ฟ
วิทยากร : คุณปณิชา เหวียนระวี นักกีฬากอล์ฟ และคณะ
ฐานที่ 6 : อาชีพนักจัดสวน
วิทยากร : คุณคนึงนิจ จิตต์กระจ่าง นักจัดสวนและคณ

กิจกรรมระดับประถมศึกษา Primary

|| กิจกรรมวิทยาศาสตร์ล้ำสมัย ภาษาไทยไขขาน เพื่อนบ้านอาเซียน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรม “วิทยาศาสตร์ล้ำสมัย ภาษาไทยไขขาน เพื่อนบ้านอาเซียน” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ วันภาษาไทย และวันอาเซียน
รวม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมสนุกสนานสุดอลังการ

กิจกรรมบนเวที
– เปิดวีดิทัศน์ความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ วันภาษาไทย และวันอาเซียน
– การแสดงฉ่อยวรรณคดีไทย จาก คณะการแสดงฉ่อย โอเล่ การละคร
– กิจกรรม SCi Show โดยพี่ ๆ ระดับมัธยมศึกษา จัดการแสดงวิทยาศาสตร์สุดตื่นเต้นมาโชว์ให้น้อง ๆ ประถมศึกษาได้รับทั้งความรู้และตื่นตาตื่นใจ ได้แก่การแสดง ดอกไม้เปลี่ยนสี ควันภูเขาไฟ มือลุกติดไฟ Vortex ring และยาสีฟันช้าง

สนุกกับกิจกรรมฐาน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับพาสปอร์ตไว้ประทับตรา หลังจากร่วมกิจกรรมฐานแล้ว เพื่อบ่งบอกว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานตามที่ครูได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงชั้น

ประกอบด้วย
8 ฐานภาษาไทย
12 ฐานวิทยาศาสตร์
8 ฐานอาเซียน