สารสาระอนุบาลปีการศึกษา 2565
• ภาคเรียนที่ 1
สัปดาห์ที่
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  23 - 27 พ.ค. 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 6 - 10 มิ.ย. 13 - 17 มิ.ย. 20 - 24 มิ.ย. 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 4 - 8 ก.ค. 11 - 12 ก.ค. 18 - 22 ก.ค. 25 - 27 ก.ค. 1 - 5 ส.ค. 8 - 11 ส.ค. 15 - 19 ส.ค. 22 -26 ส.ค. 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 5 - 9 ก.ย. 12 - 16 ก.ย. 19 - 23 ก.ย.
 เตรียมอนุบาลห้อง 1
 อนุบาล 1 ห้อง 1
 อนุบาล 1 ห้อง 2
 อนุบาล 1 ห้อง 3
 อนุบาล 1 ห้อง 4
 อนุบาล 1 ห้อง 5
 อนุบาล 1 ห้อง 6
 อนุบาล 2 ห้อง 1
 อนุบาล 2 ห้อง 2
 อนุบาล 2 ห้อง 3
 อนุบาล 2 ห้อง 4
 อนุบาล 2 ห้อง 5
 อนุบาล 2 ห้อง 6
 อนุบาล 2 ห้อง 7
 อนุบาล 3 ห้อง 1
 อนุบาล 3 ห้อง 2
 อนุบาล 3 ห้อง 3
 อนุบาล 3 ห้อง 4
 อนุบาล 3 ห้อง 5
 อนุบาล 3 ห้อง 6
© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  12  ท่าน]