What's Inside?

กิจกรรมระดับอนุบาล Kindergarten

|| กิจกรรม Plearn Day ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

กิจกรรม Plearn Day ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ครั้งที่ 5 #หน่วยนิทานและของเล่น
.
นักเรียนแต่งกายด้วยชุดที่มีลวดลายเหมือนตัวละครในหนังสือนิทานที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อมานำเสนอเพื่อน ๆ ในกิจกรรม Plearn Day และได้ลงมือทำกิจกรรมอย่างหลากหลายผ่าน 5 ฐานกิจกรรม ดังนี้
.
#ฐานที่ 1 ฟังนิทานและประดิษฐ์ของเล่น
นักเรียนฟังนิทาน เรื่อง ของเล่นในบ้าน จากการดูภาพผ่าน Interactive board ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทดลองประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่มีในบ้าน นักเรียนได้ฝึกสรุปเรื่องราวจากนิทานและประดิษฐ์ของเล่นป๋องแป๋งจากกระดาษลังคนละ 1 ชิ้น พร้อมทดลองเล่นสนุกร่วมกัน
.
#ฐานที่ 2 แสดงบทบาทสมมติ นิทานที่หนูชอบ
นักเรียนได้เลือกชุดและทดลองสวมใส่ชุดการแสดงต่าง ๆ ที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้ และเล่นบทบาทสมมติเป็นตัวละครในนิทานตามจินตนาการ
.
#ฐานที่ 3 นิทานมีแบบไหนบ้างและเราจะดูแลรักษานิทานอย่างไร
นักเรียนเรียนรู้ประเภทนิทาน การจัดเก็บหนังสือนิทานอย่างถูกวิธี ทดลองเปิดอ่าน และได้ลงมือทำความสะอาดหนังสือนิทาน
.
#ฐานที่ 4 ของเล่นแสนสนุก
นักเรียนทำภารกิจวางของเล่นตามโครงภาพรูปร่างลักษณะของเล่นให้ถูกต้องและครบทุกชิ้น จากนั้นเข้ากลุ่มเล่นของเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการเล่นของเล่นแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี การจัดเก็บ การดูแลของเล่น และการแยกประเภทของเล่น เพื่อสงเสริมให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันและการนึกถึงผู้อื่น หรือ Share & care ร่วมกัน
.
#ฐานที่ 5 นิทานในสวน
นักเรียนเลือกหนังสือนิทานเรื่องที่เองสนใจหรือชื่นชอบมาเปิดดูในสถานที่ที่จัดไว้ให้รู้สึกผ่อนคลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักหนังสือ เกิดจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องราวจากภาพที่เห็นในหนังสือนิทาน

|| กิจกรรม Plearn Day ระดับชั้นอนุบาล 1

กิจกรรม Plearn Day ระดับชั้นอนุบาล 1 ครั้งที่ 5 #หน่วยยานพาหนะ
นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะ ด้วยกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นที่สนุกสนานและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายผ่านฐานกิจกรรม ดังนี้
.
#ฐานที่ 1 ยานพาหนะทางบก
นักเรียนเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตนเองเมื่อติดอยู่ในรถคนเดียว จากการจำลองสถานการณ์เพื่อให้เตรียมตัว มีสติรับมือได้หากต้องติดอยู่ในรถคนเดียว
.
#ฐานที่ 2 ยานพาหนะทางน้ำ
นักเรียนเรียนรู้วิธีการขึ้นและลงเรืออย่างปลอดภัยด้วยการลงเรือของจริงและเรือจำลอง จากนั้นนักเรียนได้ทดลองใส่เสื้อชูชีพ เพื่อเรียนรู้และสร้างความตระหนักว่าก่อนทำกิจกรรมหรือเดินทางทางน้ำต้องใส่เสื้อชูชีพ
.
#ฐานที่ 3 ยานพาหนะทางอากาศ
นักเรียนเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเดินทางด้วยเครื่องบิน ผ่านการเล่นบทบาทสมมติการขึ้นเครื่องบิน
.
#ฐานที่ 4 สัญญาณไฟจราจร จำลองเล่นรถดุ๊กดิ๊ก
นักเรียนเล่นขับรถดุ๊กดิ๊ก ตามสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร เพื่อเรียนรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจร และป้ายจราจรอย่างง่าย
.
#ฐานที่ 5 วาดภาพยานพาหนะ
นักเรียน วาดภาพระบายสียานพาหนะที่ชอบตามจินตนาการ
.
#ฐานที่ 6 แยกประเภทยานพาหนะ
นักเรียนเล่นเกมแยกประเภทภาพยานพาหนะทางบก ยานพาหนะทางน้ำ
และยานพาหนะบนอากาศ เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องการแยก “ความเหมือน” และ “ความแตกต่าง” จัดเรียงและจัดหมวดหมู่วัตถุตามคำสั่ง
.
#ฐานที่ 7 พับจรวด
นักเรียนพับจรวดอย่างง่าย ๆ ตามขั้นตอน ตกแต่งจรวดของตนเอง แล้วนำจรวดมาทดลองร่อนเล่นร่วมกัน

|| รางวัลกิจกรรมรักษ์โลก

กิจกรรมห้องเรียนเบอร์ 5
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด โดยคุณครูกรรมการกิจกรรมรักษ์โลก จะเป็นผู้ตรวจสอบการปิดน้ำ ปิดไฟฟ้า หลังจากที่นักเรียนใช้งานเสร็จแล้ว ในแต่ละห้องเรียน โดยห้องที่ได้รับรางวัล ห้องเรียนเบอร์ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ได้แก่

ระดับเตรียมอนุบาล และระดับอนุบาล 1 ทุกห้องเรียน
ระดับอนุบาล 2 ห้อง อ.2/1 อ.2/3 อ.2/4 อ.2/5 และ อ.2/7
ระดับอนุบาล 3 ห้อง อ.3/1 อ.3/3 อ.3/4 อ.3/5 และ อ.3/6

กิจกรรมตาวิเศษ
ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของโรงเรียน โดยการทิ้งขยะให้ลงถัง และช่วยกันเก็บขยะที่พบเห็นไปทิ้งลงในถังขยะ โดยห้องที่ได้รับรางวัลกิจกรรมตาวิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ได้แก่

ห้อง อ.1/1 อ.1/4 อ.2/6 อ.3/5 และ อ.3/6

**กิจกรรมรักษ์โลก ทำง่าย ได้ทุกที่ โลกน่าอยู่ เริ่มต้นได้ ที่ตัวเรา**

กิจกรรมระดับประถมศึกษา Primary

|| การประชุมแนะนำการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา

Congratulations!!

|| รางวัลแข่งขันบัลเล่ต์

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์​ สังวรราชทรัพย์ และ เด็กหญิงพัทธนันท์​ สังวรราชทรัพย์ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท duo/trio ballet toddler ในการแข่งขันบัลเล่ต์รายการ “Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022” ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ เมื่อวันที่2-4 ธันวาคม 2565

|| รางวัลแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่บังคับมือ

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ “เด็กชายจิรัฏฐกรณ์ ศิริรัตนกูล” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ “เด็กหญิง ทฤฒมน ศิริรัตนกูล” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดง หุ่นยนต์ซูโม่บังคับมือ 1,500 กรัม
.
ในการแข่งขัน Thailand International Robot League 2022 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ วิทยาศาสตร์อากาศยาน ระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

|| รางวัลเหรียญทองแข่งขันยิมนาสติกสำหรับเด็กเล็ก

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ “เด็กหญิงมีณา มีคล้าย” นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง จากการแข่งขันยิมนาสติกสำหรับเด็กเล็ก BAMBI GAME INVITTATIONEL MEET 2022 ณ Thai Canadian Community Sports Center เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

|| รางวัลเหรียญทองแข่งขันยิมนาสติก

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ “เด็กหญิงพิชญ์ปภัส นิวัฒเจริญชัยกุล” นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ประเภททักษะร่างกาย Level 1 และทักษะอุปกรณ์ (บอล) Level 1 จากการแข่งขันยิมนาสติก 1st Wan-Jun Gymnastics Club & SSRU Competition ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565