"ขออภัยผู้ปกครองทุกท่านในความไม่สะดวก ขณะนี้ระบบเกิดขัดข้องจึงขอปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว"
ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  12  ท่าน