บรรยากาศกิจกรรม The 8th STP Open Class

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 8 (The 8th STP Open Class) เปิดห้องเรียนคณะผู้บริหารและครู ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการสอนของครู และสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  13  ท่าน