โรงเรียนสาธิตพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนัญญาณ์ จันทร์สุหร่าย (น้องฟ้า)
ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษาปี 2554
 
ผลงานที่น่ายินดีของ เด็กหญิงเด็กหญิงธนัญญาณ์ จันทร์สุหร่าย
- ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียนภาคเรียนแรกปีการศึกษา 2553
- เป็นผู้นำการสวดมนต์เข้าแถวเคารพธงชาติ

รางวัลจากการแข่งขันภายนอกโรงเรียน
- ปี 2553 รางวัลชมเชย การอ่านทำนองเสนาะ กาพย์ยานี การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชน วันการศึกษาเอกชน
- ปี 2554 รางวัลเหรียญเงิน ตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชน วันการศึกษาเอกชน