กิจกรรม STP Job Fair 2023

งาน STP Job Fair 2023 นักเรียนประดับประถมศึกษาได้ความรู้และสนุกกันต่อกับบูธ 15 อาชีพ ที่ให้นักเรียนสามารถเดินเยี่ยมชมและทำกิจกรรมได้ตามความสนใจ อาทิ เภสัชกร นักออกแบบ ทนายความ นักธุรกิจ นักบัญชี ศัลยแพทย์ เทควันโด เชฟอาหารญี่ปุ่น การขนส่งระหว่างประเทศ ฯลฯ

นักเรียนอนุบาลแต่งกายในชุดอาชีพที่ชื่นชอบมาร่วมในกิจกรรม STP Job Fair 2023 โดย Teacher ได้แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ตามเครื่องแต่งกายของเด็ก ๆ จากนั้นก็ได้เวลาเรียนรู้อย่างสนุกสนานกับ 12 บูธอาชีพ
ไม่ว่าจะเป็น เชฟอาหารญี่ปุ่น วิศวกรโยธา การขนส่งระหว่างประเทศ Programmer เภสัชกร แพทย์ ทันตแพทย์ ตำรวจ สัตวแพทย์ นักกอล์ฟ สถาปนิก นักบิน แอร์โฮสเตส ที่มีผู้ปกครองอาสาที่เป็นผู้ประกอบอาชีพตัวจริงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็ก ๆ
เด็ก ๆ ได้รู้จักอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ได้ทราบถึงลักษณะและความสำคัญของงานผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างสนุกสนาน

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  10  ท่าน]