การแสดงวิทยาศาสตร์ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนอนุบาล โดยให้ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงการทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่าย ที่ได้เรียนรู้และทำกันมาตลอดช่วงสัปดาห์ให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ได้ชมกันอย่างสนุกสนาน และเต็มไปด้วยเกร็ดความรู้จากการแสดง

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  12  ท่าน]