เอกสารประกอบการรับสมัคร คลิก
สมัครเรียน คลิก
*ระบบจะเปิดให้กรอกสมัครเรียน วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
กรุณาใช้คอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook สำหรับกรอกสมัครเรียนที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตพัฒนา
โดยใช้ Browser Google Chrome เท่านั้น*

หมายเหตุ : ในระดับชั้นที่มีที่ว่างเป็น 0 สามารถสมัครเรียนและมาประเมินความพร้อมเป็นลำดับสำรองไว้ได้ ในกรณีมีที่นั่งว่างสามารถรับนักเรียนได้ โรงเรียนจะแจ้งอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 06-2603-9555 ต่อ 51152 , 51153

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  9  ท่าน]