กิจกรรม Plearn Day ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ครั้งที่ 5 หน่วยนิทานและของเล่น

นักเรียนแต่งกายด้วยชุดที่มีลวดลายเหมือนตัวละครในหนังสือนิทานที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อมานำเสนอเพื่อน ๆ ในกิจกรรม Plearn Day และได้ลงมือทำกิจกรรมอย่างหลากหลายผ่าน 5 ฐานกิจกรรม ดังนี้
#ฐานที่ 1 ฟังนิทานและประดิษฐ์ของเล่น
นักเรียนฟังนิทาน เรื่อง ของเล่นในบ้าน จากการดูภาพผ่าน Interactive board ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทดลองประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่มีในบ้าน นักเรียนได้ฝึกสรุปเรื่องราวจากนิทานและประดิษฐ์ของเล่นป๋องแป๋งจากกระดาษลังคนละ 1 ชิ้น พร้อมทดลองเล่นสนุกร่วมกัน
#ฐานที่ 2 แสดงบทบาทสมมติ นิทานที่หนูชอบ
นักเรียนได้เลือกชุดและทดลองสวมใส่ชุดการแสดงต่าง ๆ ที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้ และเล่นบทบาทสมมติเป็นตัวละครในนิทานตามจินตนาการ
#ฐานที่ 3 นิทานมีแบบไหนบ้างและเราจะดูแลรักษานิทานอย่างไร
นักเรียนเรียนรู้ประเภทนิทาน การจัดเก็บหนังสือนิทานอย่างถูกวิธี ทดลองเปิดอ่าน และได้ลงมือทำความสะอาดหนังสือนิทาน
#ฐานที่ 4 ของเล่นแสนสนุก
นักเรียนทำภารกิจวางของเล่นตามโครงภาพรูปร่างลักษณะของเล่นให้ถูกต้องและครบทุกชิ้น จากนั้นเข้ากลุ่มเล่นของเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการเล่นของเล่นแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี การจัดเก็บ การดูแลของเล่น และการแยกประเภทของเล่น เพื่อสงเสริมให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันและการนึกถึงผู้อื่น หรือ Share & care ร่วมกัน
#ฐานที่ 5 นิทานในสวน
นักเรียนเลือกหนังสือนิทานเรื่องที่เองสนใจหรือชื่นชอบมาเปิดดูในสถานที่ที่จัดไว้ให้รู้สึกผ่อนคลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักหนังสือ เกิดจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องราวจากภาพที่เห็นในหนังสือนิทาน

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  18  ท่าน]