จัดส่งกล่อง PLEARN BOX ให้นักเรียนอนุบาล

อุปกรณ์การเรียนในกล่อง PLEARN BOX ที่คุณครูได้ช่วยกันจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนทางออนไลน์ของนักเรียนระดับอนุบาล สำหรับการเรียนในช่วงวันที่ 16 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 นั้น บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ส่งมอบให้กับบริษัทจัดส่งพัสดุ และกำลังเดินทางไปถึงบ้านของเด็ก ๆ

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  8  ท่าน]