บรรยากาศการเรียนที่โรงเรียน (Onsite ) ของนักเรียนระดับอนุบาล

ตลอดสัปดาห์ของการเปิดเรียน Onsite ในระดับอนุบาล เด็ก ๆ ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมแบบนิวนอร์มัล ในรูปแบบการเรียนรู้ที่คุณครูช่วยกันคิดค้น ภายใต้มาตรการการดูแลด้านสุขภาพและอนามัย ซึ่งการมาเรียนที่โรงเรียน ทำให้เด็ก ๆ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ และคุณครู ได้เดิน วิ่ง ชมธรรมชาติ และเล่นสนุกอย่างมีหลักการ ยังดีต่อพัฒนาการของเด็กเล็กในทุกด้าน

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  5  ท่าน]