กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างให้รับนักเรียนชั้น ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอิทธิพลของระบบสุรจะ โลกและปัจจัยต่าง ๆ ที่กำหนดความแตกต่างของระบบนิเวศในโลก หลักการพื้นฐาน ความสัมพันธ์ ความสมดุล พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปัญหา ของระบบนิเวศต่าง ๆ ของโลกและประเทศไทย ไปจนถึงความสัมพันธและผลกระทบต่อสิ่งแลดล้อมทางธรรมชาติ จากกิจกรรมการดำรงชีพของมนุษย์ ตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตอีกด้วย

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [เธ‚เธ“เธฐเธ™เธตเน‰เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ  19  เธ—เนˆเธฒเธ™]