กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดย รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดกรวยดอกไม้ จากนั้นตัวแทนนักเรียนอ่านบทอาเศียรวาท ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพลงค่าน้ำนม และจบกิจกรรมด้วยการร่วมร้องเพลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  16  ท่าน]