กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ม.4-6 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างให้กับนักเรียนชั้น ม.4-6 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน เพื่อเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชายเลนมีความสำคัญและประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล เพราะป่าชายเลนเป็นที่รวมของพืช สัตว์น้ำและสัตว์บกนานาชนิด ซึ่งมีความสำคัญและประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายรูปแบบ

ขอบคุณภาพถ่ายโดย
- เจ้าหน้าที่โสตทัศนศิลป์
- นายอาดิศ สัมปัตตะวนิช ม.4

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [เธ‚เธ“เธฐเธ™เธตเน‰เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ  5  เธ—เนˆเธฒเธ™]