นิทานเบิกบานยามเช้า เรื่อง อะไรอยู่ในน้ำ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้จัดกิจกรรมนิทานเบิกบานยามเช้า เรื่อง อะไรอยู่ในน้ำ ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝั่งอนุบาล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกและแสดงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในแต่ละบุคคล และยังได้รับความรู้จากการแสดงหรือชมนิทานอีกด้วย

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  19  ท่าน]