กิจกรรมตลาดนัดอนุบาลฉลาดซื้อ

นักเรียนระดับอนุบาลเล่นบทบาทสมมติเป็นพ่อค้า แม่ค้า และลูกค้า ตัวน้อย ใน #กิจกรรมตลาดนัดอนุบาลฉลาดซื้อ ครั้งที่ 2 สร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้เงินจริงในการซื้อของ ได้คิด ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งของที่ตนเองต้องการ เห็นคุณค่าของเงิน รู้จักใช้เงินอย่างประหยัด และเกิดความภาคภูมิใจจากรายได้ที่ได้รับจากการขายสินค้าในบทบาทของผู้ขาย และสนุกสนานกับการเป็นผู้ซื้อ โดยพี่อนุบาล 2 และ 3 นำของเล่นทั้งเก่าที่สภาพดีและใหม่ มาจำหน่ายในราคาชิ้นละ 1- 5 บาท ให้กับเพื่อน ๆ และน้อง ๆ เตรียมอนุบาล-อนุบาล 1 ที่เป็นผู้ซื้อ
ในกิจกรรมนี้มีผู้ปกครองใจดีมาช่วยเปิดร้านขายของจำหน่ายให้กับเด็ก ๆ ในราคา 1-5 บาท เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ร่วมกับโรงเรียน บรรยากาศครึกครื้นสนุกสนาน

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  9  ท่าน]